วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ผลาผล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี กองสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี