การขอใช้ห้องเรียนต้องทำอย่างไร ?

นักศึกษาสามารถแจ้งขอใช้ห้องเรียนและห้องประชุม  ได้ที่ https://social.chanrmutto.ac.th หัวข้อ >>>  สำหรับนักศึกษา >>> แบบฟอร์ม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ >>> กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ลงในระบบ

การขอแก้ I นักศึกษาต้องทำอย่างไร ?

นักศึกษาสามารถทำการดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอแก้ I วิชาเรียน      ได้ที่ https://social.chanrmutto.ac.th หัวข้อ >>> สำหรับนักศึกษา >>> แบบฟอร์ม งานวิชาการ ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูล  ข้อมูลให้อาจารย์ประจำวิชาอนุมัติ นำส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

นักศึกษาสามารถทำเรื่องกู้ กยศ.ได้ไหม ? ผู้กู้รายเก่าสามารถกู้ต่อได้เลยหรือไม่ ?

นักศึกษาสามารถทำการดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอแก้ I วิชาเรียน      ได้ที่ https://social.chanrmutto.ac.th หัวข้อ >>> สำหรับนักศึกษา >>> แบบฟอร์ม งานวิชาการ ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูล  ข้อมูลให้อาจารย์ประจำวิชาอนุมัติ นำส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

สามารถหาซื้อเครื่องแบบนักศึกษาได้ที่ไหน ?

หัวเข็มขัด กระดุม เนคไท สามารถซื้อได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ส่วนเสื้อและกระโปรงสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไป

ปฏิทินการศึกษาสามารถดูได้จากที่ไหน ?

สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสังคม https://social.chanrmutto.ac.th

หัวข้อ สำหรับนักศึกษา >>> ปฏิทินการศึกษา

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ตราประจำมหาวิทยาลัย/คณะฯ ได้ที่ไหน ?

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสังคม https://social.chanrmutto.ac.th

หัวข้อ เกี่ยวกับคณะ >>> ตราสัญลักษณ์  หากต้องการไฟล์เพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม

หากมีปัญหาเรื่องการใช้งานด้านสารสนเทศและระบบเครือข่ายของคณะเทคโนโลยีสังคม สามารถแจ้งได้ที่ใด ?

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม

โทร.086  546 5481 (ปฏิญญา) , 084 784 2400 (วิทยา) , 098 639 5001 (ญานิดา)

สามารถติดต่อสื่อ Social media ทางคณะได้ในช่องทางใดบ้าง ?