การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่4/2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ชั้น3 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี