มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมเคารพ​ธงชาติ​ไทย​และร้องเพลง​ชาติ​ไทย​ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำ​ปี​ 2566​
วันนี้ (28 กันยายน 2566) นางสาวสมัญญา พิมพาลัย ผู้ อำนวยการกองบริหารงานบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมเคารพ​ธงชาติ​ไทย​และร้องเพลง​ชาติ​ไทย บริเวณ เสาธง หน้าอาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย พร้อมทั้งประดับธงชาติไทยรอบบริเวณมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย
• สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน
• สีขาว หมายถึง ศาสนา
• สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
ภาพกิจกรรมทั้งหมด