วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ณ เวลา 8.30น.-12.00น. คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการด้านการทำงานกับผู้อื่น ได้รับเกียรติโดยท่านอาจารย์ มนัสนันท์ บุญปาลวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และ นักศึกษาประจำรายวิชาสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “เตรียมตัวอย่างไร จบไปให้ได้ทำงาน” โดยมีวิทยากรรับเชิญ คือ คุณศิวกร ขจรกิตติยุทธ ตำแหน่ง HR Training officer บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัดมหาชน
ณ ตึกSC ตึกคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น8 ห้อง1083 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ภาพกิจกรรมทั้งหมด