วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล ถาวรศิลป์(ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาฯ) พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ได้จัดโครงการ “การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การออกกำลังกาย” ให้กับนักเรียนโครงการ CLC (หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง) โรงเรียนนายายอามพิทยาคม โรงเรียนบางกะจะ และโรงเรียนวัดคิรีวิหารฯ ณ ห้องประชุมพวงสร้อย อาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก
ภาพกิจกรรมทั้งหมด