การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่4/2566 วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสังคม/ผ่านระบบออนไลน์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด