วันที่ 16 กันยายน 2566 ทีมแนะแนวสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯให้กับนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี