วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ทีมแนะแนวคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี