วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ทีมแนะแนวคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนระดับ ม. 6 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง