วันที่ 17 เมษายน 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี และ นางสาวสวรส แดงท่าขาม เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฎ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนก่อนตัด ณ จุดตรวจคณะเทคโนโลยีสังคม โดยมี ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์นารินจง วงศ์อุต หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสังคม ให้การต้อนรับและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนก่อนตัด ณ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก