วันที่ 8 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ผลาผล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการพัฒนา CWIE และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 124 คน ณ ห้องประชุมไอยเรศ อาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด