วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 อาจารย์วชิรธร จันทร์ชมภู และอาจารย์กษิดิศ พร้อมเพราะ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ธุรกิจเกษตรดิจิทัล ให้การต้อนรับและหารือผลงานวิจัย จากโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากกลุ่ม 9 ราชมงคล ร่วมกับสถานประกอบการ TRM Tarent Mobility กับ บริษัท Siam Trading International Co.,Ltd. และสถาบัน Robot Station ที่ให้ความสนใจและร่วมหารือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยร่วมกับ สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสังคม