วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ทีมแนะแนวคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯให้กับนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว