วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก อาจารย์มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์ยุบุญ พฤหัสไพลิน หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ และอาจารย์นลินี ชนะมูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีสังคม
ให้การต้อนรับ นางวราพร วัฒนกรุณา กรรมการเหล่าสภากาชาด พร้อมคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามผลการเรียน ความประพฤติ ค่าใช้จ่าย ที่พักอาศัยของนักศึกษา จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวปริยฉัตร ชายหาด ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีสังคม
นอกจากนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ยังได้มอบถุงยังชีพ 1 ชุด และทุนการศึกษา 1,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจในการดำรงชีวิตอีกด้วย