มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บ้านสมเด็จ รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ejs.bsru.ac.th/jeitb/